Privacyverklaring

22 mei 2018


Uw privacy is voor Lijstenmakerij Pool van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst lijstenmakerijpool.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neemt u dan contact op met Lijstenmakerij Pool.


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons in de Lijstenmakerij een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna. (Dat is de wettelijke bewaarplicht).


E-mail
Via e-mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw door u opgegeven gegevens als e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.


Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Daarnaast zijn wij aangesloten bij branchevereniging Art-Frame. Zij geven een Vipcard uit die Lijstenmakerij Pool u namens hen aan kan bieden. Op basis van uw toestemming geven wij uw naam en e-mailadres door aan Art-Frame wanneer u mee wilt doen aan de maandelijkse acties. Zij sturen u maandelijks een nieuwsbrief met aanbiedingen en wetenswaardigheden. U kunt zich uiteraard probleemloos voor deze nieuwsbrief uitschrijven. Ziet u ook de website van Art-Frame, www.art-frame.nl.

Reclame
Wij maken reclame over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Wij spelen uw persoonsgegevens niet door aan onze partners. De enige uitzondering is hierop eerder genoemde branchevereniging Art-Frame inzake de Vipcard. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Foto’s op lijstenmakerijpool.nl
Op onze website vindt u foto’s van voorbeelden van door ons verzorgd inlijstwerk. Deze foto’s worden alleen geplaatst met toestemming van onze opdrachtgever. Mocht u rechthebbende zijn van een onderwerp van een foto en bezwaar hebben tegen het vertonen op onze website, laat u dit dan weten. Wij zullen dan, na onderling overleg en bewijs van uw zijde, per ommegaande de foto verwijderen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens:

Lijstenmakerij Pool
Bloemstraat 28
8081CW Elburg
info@lijstenmakerijpool.nl
0525 690920